Ảnh Hài Vãi : Ảnh chế hài hước ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

20/10 lại phải thấy những thằng bạn thân tặng hoa cho gấu rồi…

anh-che-hai-huoc-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10

Hôm nay đúng là ‘Nhất vợ nhì trời’.

anh-che-hai-huoc-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-1

Lý do này thật khó mà được chấp nhận.

anh-che-hai-huoc-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-2

Nỗi lòng này ai có hiểu!

anh-che-hai-huoc-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-3

Sao mấy thanh niên ‘thông minh đột xuất’ thế.

anh-che-hai-huoc-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-4

Cái tội không mang quà.

anh-che-hai-huoc-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-5

Ở nhà vẫn hơn…

anh-che-hai-huoc-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-6

… và vô tư tự kỉ.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>