Ảnh Hài Vãi : Những cách phòng chống trộm suýt ‘thất truyền’

Chắc không ít người đã từng một lần chống lại trộm bằng một trong những cách dưới đây.

5p2erhefwgtzx8b-02-3569-1442483791.jpg

Đầu tư hẳn một ổ khóa cho cái nồi.

5xpq6dcx75kqqh7-02-6198-1442483791.jpg

Bất cứ ai chạm vào cánh cửa sẽ bị phát hiện ngay.

6zk9ecqtsnjlwhu-02-7727-1442483791.jpg

An toàn tuyệt đối.

7zoand2prxdjhuv-02-1405-1442483791.jpg

Đề phòng không bao giờ là thừa.

de9reznp1d2hf2a-02-6425-1442483792.jpg

Không biết sợ mất ghế hay người?

qc2opr2dunragbo-02-2470-1442483792.jpg

‘Sống chết có nhau’.

yptmzqzcgr9uarp-02-8016-1442483792.jpg

Xích thế này thì làm sao mất được.

Bác Ba Phi tổng hợp

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>