Truyện Vui Vãi : Quên mất mình có vợ

Người đàn ông say xỉn xuất hiện tại đồn cảnh sát cùng lời than vãn:

Untitled-1-2491-1442482855.jpg

- Vợ tôi bỏ đi biệt tích…

- Từ khi nào? Viên cảnh sát hỏi

- Trước đây hai tuần lễ.

- Tại sao để đến tận bây giờ anh mới đến báo?

- Do mải bù khú với bạn bè nên tôi quên mất là mình đã lấy vợ.

- !?!

Bác Ba Phi (st)

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>